Tải GAME

Tải game - cho Android hoặc Máy Tính 23 PHÁI
Hướng dẫn Cài Đặt Android :
Bước 1: Tải game:  Tải Game Link 1
( sử dụng UC BROWSER để tải và cài ở Link 1)
 Tải Game Link 2
Bước 2: Cài đặt >> bảo mật >> chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc

Tải game - cho iPhone hoặc iPad (miễn phí)23 PHÁI
Hướng dẫn Cài Đặt IOS:
Bước 1: Cài Testflight (cài rồi các bạn có thể bỏ qua bước này):  Tải TestFlight
Bước 2: Tải game:  Tải Game
Tải game - cho Android hoặc Máy Tính 22 PHÁI
Hướng dẫn Cài Đặt Android :
Bước 1: Tải game:  Tải Game Link 1
( sử dụng UC BROWSER để tải và cài ở Link 1)
 Tải Game Link 2
Bước 2: Cài đặt >> bảo mật >> chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc

Tải game - cho iPhone hoặc iPad (miễn phí)22 PHÁI
Hướng dẫn Cài Đặt IOS:
Bước 1: Cài Testflight (cài rồi các bạn có thể bỏ qua bước này):  Tải TestFlight
Bước 2: Tải game:  Tải Game